MedxRay Arad

Medlife


Clientii (pacientii) SC MASCHIO GASPARDO ROMANIA SRL asigurati pot să acceseze serviciile de radiologie dentara astfel:

  • efectuând o programare prin intermediul serviciului CALL CENTER MedLife (021.9646). La acest telefon puteti obtine toate informatiile cu privire la metodologia de accesare a serviciilor Medxray si anume:
  • Tarife sau serviciile care fac obiectul decontarii prin cardul de asigurat.
  • Ulterior programării facute de dvs. prin CALL CENTER, Medxray va transmite catre Call Center-ul MedLife confirmarea programarii.
  • Clientii trebuie să îşi dovedească calitatea de persoană îndreptăţită să acceseze serviciile prin cardul de asigurat si actul propriu de identitate (C.I., paşaport, certificat de nastere in cazul asiguratului minor).
  • Medxray va completa ulterior executarii expunerii radiologice, datele cu privire la toate serviciile furnizate Clientului, în formularul de servicii medicale accesate – Anexa E.

MedLife CALL CENTER: 021.9646 - serviciu telefonic permanent, numar de apel asigurat întotdeauna de un cadru specializat, prin intermediul căruia Clientul poate face uz de drepturile ce îi revin în baza politei semnate cu asiguratorul sau şi poate face programări la Furnzior în vederea prestării serviciilor ce fac obiectul decontarii.

Tarif: taxa platita de clientul(pacient) care acceseaza servicii de radiologie dentara in clinica Medxray . Aceasta taxa se plateste direct furnizorului de catre fiecare client, per serviciu consumat.


Metodologia de lucru cu certificatele de asigurat sau cardurile de Client

CERTIFICATUL DE ASIGURARE SAU CARDUL DE CLIENT

Certificatul de asigurare sau Cardul de asigurat reprezintă instrumentul de identificare a Clientului, conţine datele principale cu privire la Client şi perioada de valabilitate a asigurarii.

Părţile convin utilizarea/acceptarea Certificatului/Cardului alături de actul de identitate al Clientului (copie C.I., pasaport sau certificat de nastere pentru minori) ca instrument de identificare a acestuia pentru efectuarea serviciilor medicale, în măsura în care acesta îndeplineşte în totalitate condiţiile din articolul 2 al prezentei metodologii şi este folosit de Asigurat în mod corespunzător.


CONDIŢII DE UTILIZARE A CERTIFICATULUI/CARDURILOR

Furnizorul se obligă în toate locaţiile prevăzute în contract, să presteze Clientului oricare dintre serviciile medicale contractate, în următoarele condiţii:

  • Dupa programarea prealabila a Clientul, prin MedLife CALL CENTER. In caz de urgenta medicala, fara programare prealabila, Medxray va verifica in MedLife CALL CENTER calitatea de Client al Beneficiarului.
  • Certificatul/cardul să fie valabil la data folosirii sale (certificatul/cardul nu poate fi acceptat ca fiind valid după expirarea datei menţionate pe acesta ca termen de valabilitate).
Descarca bilet radiografie dentara 2d
Descarca bilet radiografie dentara 3d
Orar MedXray
Vezi tarife
--> --> --> --> --> --> -->