MedxRay Arad

Signal Iduna


Clientii (pacientii) asiguraţi conform contractelor de asigurare cu TAKATA Romania S.R.L.(CUI: 8703952), NDB LOGISTICA ROMANIA S.R.L( CUI: 12244254), Astra Rail Industries S.A( CUI: 29922041)), pot să acceseze serviciile de radiologie dentara astfel:

  • efectuând o programare prin intermediul serviciului
    CALL CENTER (0800 390 396). La acest telefon puteti obtine toate informatiile cu privire la metodologia de accesare a serviciilor Medxray si anume: Tarife sau serviciile care fac obiectul decontarii prin cardul de asigurat.
  • Ulterior programării facute de dvs. prin CALL CENTER, Medxray va transmite catre Call Center-ul Signal Iduna confirmarea programarii.
  • Clientii trebuie să îşi dovedească calitatea de persoană îndreptăţită să acceseze serviciile prin cardul de asigurat si actul propriu de identitate (C.I., paşaport, certificat de nastere in cazul asiguratului minor).
  • Medxray va completa ulterior executarii expunerii radiologice, datele cu privire la toate serviciile furnizate Clientului si decontate de Asigurator, în formularul de servicii medicale accesate – Anexa E.

Signal Iduna CALL CENTER: 0800 390 396 - serviciu telefonic permanent, numar de apel asigurat întotdeauna de un cadru specializat, prin intermediul căruia Clientul poate face uz de drepturile ce îi revin în baza politei semnate cu asiguratorul sau şi poate face programări la Furnzior în vederea prestării serviciilor ce fac obiectul decontarii.


Tarif: taxa platita de clientul(pacient) care acceseaza servicii de radiologie dentara in clinica Medxray . Aceasta taxa se plateste direct furnizorului de catre fiecare client, per serviciu consumat.


Metodologia de lucru cu certificatele de asigurat sau cardurile de Client

CERTIFICATUL DE ASIGURARE SAU CARDUL DE CLIENT

Certificatul de asigurare sau Cardul de asigurat reprezintă instrumentul de identificare a Clientului, conţine datele principale cu privire la Client şi perioada de valabilitate a asigurarii.

Părţile convin utilizarea/acceptarea Certificatului/Cardului alături de actul de identitate al Clientului (copie C.I., pasaport sau certificat de nastere pentru minori) ca instrument de identificare a acestuia pentru efectuarea serviciilor medicale, în măsura în care acesta îndeplineşte în totalitate condiţiile din articolul 2 al prezentei metodologii şi este folosit de Asigurat în mod corespunzător.


CONDIŢII DE UTILIZARE A CERTIFICATULUI/CARDURILOR

Furnizorul se obligă în toate locaţiile prevăzute în contract, să presteze Clientului oricare dintre serviciile medicale contractate, în următoarele condiţii:

  • Dupa programarea prealabila a Clientul, prin Signal Iduna CALL CENTER. In caz de urgenta medicala, fara programare prealabila, Medxray va verifica in Signal Iduna CALL CENTER calitatea de Client al Beneficiarului.
  • Certificatul/cardul să fie valabil la data folosirii sale (certificatul/cardul nu poate fi acceptat ca fiind valid după expirarea datei menţionate pe acesta ca termen de valabilitate).
Descarca bilet radiografie dentara 2d
Descarca bilet radiografie dentara 3d
Orar MedXray
Vezi tarife